EN / TH

บริการรถรับ-ส่งผู้เข้าแข่งขันไตรกีฬา

 1. ผู้เข้าแข่งขันไตรกีฬาที่เดินทางมาถึงยังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ทางผู้จัดการแข่งขัน รถชัตเตอร์บัสไว้สำหรับให้บริการ รับ-ส่งจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงไปยังโรงแรมต่างๆ ใน อ.แม่สาย โดยจะเริ่มส่งเข้าโรงแรมตามลำดับดังนี้
  1. แม่โขงเดลต้า บูติคโฮเทล
  2. โรงแรมปิยะพรฮิลล์ พาราไดซ์
  3. หน้าด่านพรมแดน
  4. โรงแรม ช พาเลส
  5. โรงแรม กรีน วิว เพลส
  6. โรงแรมอาฟเตอร์โกลว์
  7. โรงแรม V-Park

  สามารถเลือกรอบวัน – เวลา ใช้บริการรถชัตเตอร์บัส ตามตารางด้านล่าง

  ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง - แม่สาย
  วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560
  ลำดับ ปลายทาง เวลา
  1 แม่สาย 13.40 น.
  2 แม่สาย 16.45 น.
  3 แม่สาย 21.30 น.
  ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง - แม่สาย , เชียงแสน
  วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560
  ลำดับ ปลายทาง เวลา
  1 แม่สาย 09.45 น.
  2 แม่สาย 11.00 น.
  3 แม่สาย 13.30 น.
  4 เชียงแสน 15.00 น.
  แม่สาย - ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
  วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560
  ลำดับ ปลายทาง เวลา
  1 ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง 14.45 น.
  2 ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง 18.00 น.
  แม่สาย - ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
  วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560
  ลำดับ ปลายทาง เวลา
  1 ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง 07.15 น.
  2 ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง 11.00 น.

 2. บริการรถรับ-ส่ง ระหว่าง โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน อ.แม่สาย ไป อ.เชียงแสน โดยจะมีรถให้บริการทุก 1 ชั่วโมงและมีรอบเวลารับ-ส่งดังต่อไปนี้
  • วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 11.00 – 18.00 น.
  • วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 04.00 - 13.00 น.


 3. ในวันแข่งขัน ทางผู้จัดได้เตรียมรถชัตเตอร์บัสให้บริการรับ-ส่งจากที่พักใน อ.แม่สาย ไป อ.เชียงแสน โดยเริ่มรับจากโรงแรมตามลำดับดังนี้
  1. โรงแรมอาฟเตอร์โกลว์
  2. โรงแรม วี ปาร์ค
  3. แม่โขงเดลต้า บูติคโฮเทล
  4. โรงแรมปิยะพรฮิลล์ พาราไดซ์
  5. หน้าด่านพรมแดน
  6. โรงแรม ช พาเลส
  7. โรงแรม กรีน วิว เพลส

  รอบเวลารถชัตเตอร์บัสที่มีให้บริการคือ
  วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560
  • รอบเวลา 04.00
  • รอบเวลา 05.00


  ดาวน์โหลด PDF