EN / TH

กฎกติกาการแข่งขัน

กฎกติกาสำหรับการแข่งขันทุกประเภท

 1. นักไตรกีฬาต้องปฏิบัติตามกฎกติกาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
 2. กรรมการสนามแต่ละประเภทกีฬาสามารถปรับนักไตรกีฬาออกจากการแข่งขันได้ เมื่อเห็นสมควรแพทย์สนามมีสิทธิ์พิจารณาเพื่อปรับออกจากการแข่งขันให้นักไตรกีฬา เมื่อเห็นว่านักไตรกีฬาอยู่ในสภาพไม่พร้อมและเสี่ยงต่อชีวิต หากยังดำเนินการแข่งขันต่อไป
 3. ห้ามนักไตรกีฬาใช้ยาหรือสิ่งอื่นใดที่มีสารกระตุ้นเป็นส่วนประกอบ
 4. นักไตรกีฬาที่ละเมิดกฎ ลักขโมย หรือการกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในการแข่งขัน จะถูกปรับออกจากการแข่งขันทันที
 5. นักไตรกีฬาที่ประสงค์จะถอนตัวในระหว่างการแข่งขัน ต้องแจ้งให้กรรมการสนามหรือผู้จัดการแข่งขันทราบโดยด่วน
 6. ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องเสียง เครื่องเล่นดนตรีใดๆ ตลอดเส้นทางการแข่งขัน
 7. นักกีฬาทุกท่านต้องสวมใส่ไมโครชิพจับเวลาบริเวณข้อเท้าเท่านั้น ไม่อนุญาตให้สวมบริเวณอื่น เนื่องจากระบบจะจับสัญญาณได้ดีที่สุดในระยะข้อเท้า หากไม่สวมใส่ จะไม่ปรากฏผลการแข่งขัน และจะได้ไม่ได้รับการประเมินผลในประเภทรางวัลใดๆทั้งสิ้น

การประท้วง

หากนักกีฬาต้องการประท้วงการตัดสินของกรรมการหรือประท้วงนักกีฬาผู้อื่น ให้ยื่นหนังสือประท้วงต่อคณะกรรมการแข่งขันภายในเวลา 30นาที หลังจากการแข่งขันสิ้นสุดลง หรือ หลังจากการถอนตัวออกจากการแข่งขัน โดยผู้ประท้วงต้องวางค่าธรรมเนียมจำนวน 1,000 บาท และจะได้รับคืนเมื่อคำประท้วงได้รับการตัดสินว่าถูกต้อง คำตัดสินของผู้อำนวยการแข่งขันถือว่าสิ้นสุด และไม่รับคำร้องใดๆเพิ่มเติมทั้งสิ้น มิฉะนั้นจะถือว่าผู้ประท้วงขัดขวางการดำเนินงานผู้จัดฯ และอาจถูกห้ามลงแข่งในรายการปีต่อไป

การแข่งขันว่ายน้ำ 1.7 กิโลเมตร

 1. โปรดศึกษารายละเอียดแผนผังจุดปล่อยตัวและเส้นทางแข่งขันว่ายน้ำในสูจิบัตร
 2. นักกีฬาทุกคนต้องสวมหมวกว่ายน้ำที่ทางฝ่ายจัดการแข่งขันได้เตรียมไว้ให้
 3. นักกีฬาต้องติด/เขียนหมายเลข และตรวจเช็คอุปกรณ์การแข่งขัน ระหว่างเวลา 04.30-06.30 น.
 4. อนุญาตให้สวมชุดเวทสูทเนื่องจากอุณหภูมิในแม่น้ำต่ำกว่า 23 องศา ห้ามสวมตีนกบ ถุงเท้า ถุงมือ พายน้ำ พายหรืออุปกรณ์ช่วยในการลอยตัวใด ๆ
 5. อนุญาตให้ใช้แว่นตากันน้ำหรือหน้ากากกันน้ำได้
 6. ห้ามใช้แผ่นพายน้ำหรือแพติดตามตัว
 7. นักกีฬาสามารถขอความช่วยเหลือจากกรรมการในเรือเพื่อพักเหนื่อย โดยห้ามให้เรือนั้นๆ ลากจูงหรือทำให้เคลื่อนที่จากจุดพัก
 8. นักกีฬามีสิทธิให้ทีมงานหรือผู้ติดตามให้ความช่วยเหลือในการส่ง-รับแว่นตาว่ายน้ำหรือของใช้ส่วนตัวโดยกำหนดให้ยืนระหว่างจุดขึ้นจากแม่น้ำถึงทางเข้าจุดเปลี่ยนการแข่งขัน

การแข่งขันจักรยาน 53 กิโลเมตร

 1. นักกีฬาต้องนำจักรยานเข้าจอดในจุดปล่อยตัวและตรวจสภาพรถจักรยาน ในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559 ระหว่างเวลา 13.00-18.00 น.
 2. ห้ามใช้อุปกรณ์ใด ๆ เพื่อลดแรงต้านทานอากาศในระหว่างการแข่งขัน
 3. นักกีฬาต้องรักษาระยะ 7 เมตร(หรือประมาณ 4 ช่วงรถจักรยาน) ระหว่างจักรยานแต่ละคัน
 4. นักกีฬาต้องตามหลังกันเป็นแนวด้านซ้ายของถนน ยกเว้นเมื่อแซงนักปั่นอีกคน หรือด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ไม่อนุญาตให้ขี่เรียงหน้ากระดานหรือเคียงข้างกัน ซึ่งถือว่าละเมิดกฎการจัดวางตำแหน่งบนเส้นทาง
 5. นักกีฬาที่เกะกะกีดขวางการรุดหน้าของนักกีฬาผู้อื่นบนเส้นทาง ถือว่าละเมิดกฎโดยปิดกั้นเส้นทาง
 6. นักกีฬาทุกท่านจะต้องติดหมายเลขการแข่งขันในที่เห็นชัดเจน ตลอดระยะเวลาแข่งขัน ซึ่งผู้จัดฯจะเป็นผู้จัดเตรียมหมายเลข การสูญหายหรือบิดเบือนเลขหมายนี้อาจนำไปสู่การเสียสิทธิแข่งขัน
 7. นักกีฬาทุกท่านต้องสวมหมวกนิรภัยซึ่งได้รับรองจาก ANSI หรือ SNELL ถ้าไม่สวมหมวกจะถูกปรับออกทั้งนี้ไม่อนุญาตให้สวมหมวกที่ทำจากหนังสัตว์และวัสดุเหล็กหลอม โดยนักกีฬาจะต้องสวมหมวกนิรภัยตลอดการแข่งขัน
 8. ห้ามช่วยเหลือนักกีฬาในระหว่างแข่งขัน ยกเว้นได้รับอนุญาตเท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ติดตามขับขี่รถ จักรยานยนต์ หรือรถยนต์ติดตามนักกีฬา เพื่อยื่นอาหารหรือน้ำดื่มในการรับสิ่งของใด ๆ ซึ่งอาจทำให้ถูกปรับออก
 9. หากจักรยานเกิดชำรุด หรือขัดข้องระหว่างแข่งขัน นักกีฬาจะต้องซ่อมแซมด้วยตนเอง ห้ามมิให้มีการช่วยเหลือใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งนักกีฬาควรตระเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม
 10. นักกีฬาจะต้องปฏิบัติตามสัญญาณป้ายจราจรต่าง ๆ และคำแนะนำของกรรมการภาคสนาม เจ้าหน้าที่ตำรวจ อาสาสมัคร เพื่อความปลอดภัย
 11. อนุญาตให้นักกีฬาสามารถจูงจักรยานได้หากจำเป็น
 12. นักกีฬาจะต้องปฏิบัติตามกฎจราจร หรือข้อควรปฏิบัติบนท้องถนน การละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎจราจร อาจทำให้ถูกปรับออกจากการ ทั้งนี้นักกีฬาจะต้องขับขี่จักรยานชิดซ้ายเสมอ
 13. นักกีฬาที่ละเมิดกฎต่างๆ จะถูกเตือน ณ จุดนั้นทันทีโดยเจ้าหน้าที่

การแข่งขันวิ่ง 12 กิโลเมตร

 1. อนุญาตให้วิ่ง เดิน หรือ คลานได้เท่านั้น
 2. นักกีฬาต้องติดหมายเลขวิ่งบนเสื้อด้านหน้าตลอดการแข่งขัน ไม่อนุญาตให้พับ หัก ม้วน ตัด หรือดัดแปลงใดๆ จะถูกปรับโทษออก
 3. ไม่อนุญาตให้ญาติ ผู้ติดตาม เพื่อน หรือ นักกีฬาที่ออกจากการแข่งขัน หรือ เสร็จสิ้นการแข่งขันแล้ว ขับขี่ยานพาหนะ หรือ วิ่ง ติดตามนักกีฬา หรือ ตั้งจุดเพื่อช่วยเหลือ ส่งอาหารใดๆ บนเส้นทาง วิ่ง และเข้าไปรบกวนเส้นทางวิ่งของนักกีฬาท่านอื่นระหว่างการแข่งขัน มิฉะนั้นนักกีฬาที่รับการช่วยเหลือจะถูกปรับออก ยกเว้นกรณีนักกีฬาที่ยังคงแข่งขันวิ่งจะช่วยเหลือกัน
 4. นักกีฬาต้องปฏิบัติตามการชี้นำของป้ายชี้ทางการแข่งขัน อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ กรรมการสนาม อย่างเคร่งครัด