EN / TH

ABOUT US

กิจกรรมไตรกีฬาสามเหลี่ยมทองคำ (Golden Triangle International Triathlon Thailand 2016) ในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ มูลนิธิโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติผ่านดาวเทียม จัดกิจกรรม ไตรกีฬาสามเหลี่ยมทองคำ (Golden Triangle International Triathlon Thailand 2016) ในกลุ่ม อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion : GMS) ซึ่งประกอบด้วย ไทย เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพและนันทนาการ เพื่อสร้างความสามัคคีและส่งเสริมให้เคารพในกฎกติกามารยาทการแข่งขัน รู้จักการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ของประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ตลอดจนเพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ศักยภาพการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งคาดว่าจะมีนักกีฬาจากประเทศ ในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เดินทางมาร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า 300 คน ไตรกีฬาสามเหลี่ยมทองคำ เป็นการแข่งขันกีฬาสุดท้าท้าย เพื่อค้นหาสุดยอดนักไตรกีฬาจากการแข่งขันกีฬา 3 ประเภท ได้แก่ ว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน และวิ่ง ในเส้นทาง 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว และ เมียนมาร์ ระยะทางรวม 66.7 กิโลเมตร แบ่งเป็นว่ายน้ำ 1.7 กิโลเมตร (จากกลางแม่น้ำโขง ประเทศลาว มายังท่าเรือท่าเรือห้าเชียง 2 อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ) ปั่นจักรยาน 53 กิโลเมตร (จากท่าเรือท่าเรือห้าเชียง 2 มายังศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย) และ วิ่ง 12 กิโลเมตร (จากศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน ไปยังเจดีย์ชเวดากององค์จำลอง ประเทศ เมียนมาร์ และวกกลับมายังศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน) สำหรับทวิกีฬา แบ่งเป็นวิ่ง 6 กิโลเมตร ปั่นจักรยาน 53 กิโลเมตร และวิ่ง 12 กิโลเมตร ระยะทางรวม 71 กิโลเมตร โดยแบ่งประเภทการแข่งขันดังนี้ คือ

  • ไตรกีฬาประเภทชายเดี่ยว แบ่งออกเป็น 5 รุ่น คือ 18-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป
  • ไตรกีฬาประเภทหญิงเดี่ยว แบ่งออกเป็น 2 รุ่น คือ 18-29 ปี และ 30 ปีขึ้นไป
  • ไตรกีฬาประเภททีม มีเฉพาะรุ่นทั่วไป (Open) ไม่กำหนดเพศ แต่อายุของสมาชิกในทีมต้องไม่ ต่ำกว่า 18 ปี โดย 1 ทีม จะต้องมีนักกีฬา 3 คน
  • ทวิกีฬาประเภทชายเดี่ยว แบ่งออกเป็น 4 รุ่น คือ 18-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี และ 50 ปีขึ้นไป
  • ทวิกีฬาประเภทหญิงเดี่ยว แบ่งออกเป็น 2 รุ่น คือ 18-29 ปี และ 30 ปีขึ้นไป

ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณนาวิน เยาวพลกุล หรือ นาวิน ต้าร์ ดารานักแสดง ชื่อดัง เข้าร่วมแข่งขันไตรกีฬาประเภทชายเดี่ยวด้วย การรับสมัคร เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีมสำหรับการแข่งขันไตรกีฬา ส่วนทวิกีฬาเปิดรับสมัครประเภทเดี่ยวเพียงเท่านั้น เพื่อชิงชัยเงินรางวัลรวมกว่า 3 แสนบาท พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับผู้ชนะการแข่งขันไตรกีฬาที่เข้าเส้นชัยคนแรกประเภททั่วไปชาย และประเภททั่วไปหญิง สมัครได้ที่เว็บไซต์ www.thaigoldentriathlon.com