EN / TH

กำหนดการ

GOLDEN TRIAGENLE INTERNATIONAL TRIATHLON THAILAND 2017
4 มีนาคม 2560 อธิบายเส้นทางการแข่งขัน
5 มีนาคม 2560 วันแข่งขัน

กำหนดการวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560

เวลา รายละเอียด
10.00 – 17.00 น. ลงทะเบียนรับเบอร์การแข่งขัน (โรงแรมแม่โขงเดลต้า)
นักกีฬานำรถจักรยานเข้าเก็บที่จุดปล่อยตัว (บริเวณท่าเรือท่าเรือห้าเชียง 2)
13.00 – 14.00 น. ชี้แจงรายละเอียดการแข่งขันภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
(โรงแรมแม่โขงเดลต้า)
15.00 – 16.00 น. สำรวจเส้นทางการแข่งขันว่ายน้ำ โดยเรือแม่โขงเดลต้า ณ ท่าเรือท่าเรือห้าเชียง 2
17.00 – 18.00 น. พิธีเปิดงาน ไตรกีฬาสามเหลี่ยมทองคำ
(ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน)
****** นักกีฬาต้องนำจักรยานเข้าจอดในจุดปล่อยตัวและตรวจสภาพรถจักรยาน ในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 13.00-18.00 น. เท่านั้น

กำหนดการวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560

เวลา รายละเอียด
4.30 - 6.00 น. นักกีฬารายงานตัวนำอุปกรณ์ไปไว้ที่ลานเปลี่ยน (Transition Area) และตรวจเช็คจักรยาน (บริเวณท่าเรือท่าเรือห้าเชียง 2)
4. 30 - 6.30 น. ประทับเบอร์นักกีฬา (Body Marking)
6.45 น. นักกีฬาขึ้นเรือไปยังจุดปล่อยตัวกลางแม่น้ำโขง
7.30 น. ปล่อยตัวนักกีฬาทุกประเภท
10.30 น. นักกีฬาเข้าเส้นชัย
11.00 น. ประกาศผลการแข่งขัน
11.30 น. พิธีมอบรางวัลและรับประทานอาหารร่วมกัน