EN / TH

การแข่งขันไตรกีฬาสามเหลี่ยมทองคำ
(Golden Triangle International Triathlon Thailand 2016)

กลับมาอีกครั้งกับบทพิสูจน์ความแข็งแกร่ง บนเส้นทางสุดท้าทาย บนพื้นที่ สามดินแดน จุดบรรจบของ 3 ประเทศ อันได้แก่ ไทย ลาว และ เมียนมาร์ การแข่งขันที่นักไตรกีฬารอคอย การแข่งที่ดึงดูดนักกีฬาจากทั่วโลก ไตรกีฬาสามเหลี่ยมทองคำ

สืบเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเจริญพระชนมายุครบ 61 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2559 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม การแข่งขันไตรกีฬาสามเหลี่ยมทองคำ เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี มาในวโรกาสสำคัญยิ่ง อีกทั้ง การจัดการแข่งขันนี้ ยังเป็นการเน้นย้ำเจตนารมย์ ที่จะให้กีฬาเป็นจุดเชื่อมโยง จุดหมายเดียวกัน เพื่อการท่องเที่ยวระหว่างประเทศสมาชิกและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน และเชื่อมความสัมพันธ์ในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งประกอบด้วย ประเทศไทย เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้

บททดสอบความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจของเหล่านักไตรกีฬา รวมระยะทางทั้งสิ้น 66.7 กม. โดยเริ่มจาก เส้นทางว่ายน้ำ ระยะทาง 1.7 กม. จากกลางแม่น้ำโขงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มายัง ท่าเรือท่าเรือห้าเชียง 2 อ.เชียงแสน จ.เชียงราย บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ ต่อเนื่องด้วย เส้นทางปั่นจักรยาน ระยะทาง 53 กม. จากท่าเรือท่าเรือห้าเชียง 2 มายังศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมัน และพืชน้ำมัน อ.แม่สาย จ.เชียงราย จบที่กีฬาสุดท้าย บนเส้นทางวิ่ง 12 กม. จากศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน ไปยังเจดีย์ชเวดากอง องค์จำลองในเมียนมาร์และกลับมายังศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันอีกครั้ง สำหรับทวิกีฬา แบ่งเป็น วิ่ง 6 กม. ปั่นจักรยาน 53 กม. และวิ่ง 12 กม. ระยะทางรวม 71 กม.

นับได้ว่าการแข่งขันไตรกีฬาสามเหลี่ยมทองคำครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์แห่งภูมิภาค ที่ให้มากกว่าการแข่งขัน คือ มิตรภาพที่จะเกิดขึ้นระหว่างนักกีฬา จากทั่วทุกสารทิศจากทุกมุมโลก บนเส้นทางและทัศนียภาพ ที่จะประทับอยู่ ในความทรงจำของผู้เข้าแข่งขันอย่างไม่รู้ลืม